Bán thành phẩm thanh lý

Sắp xếp theo:

1,500,000₫

bàn ăn gỗ thông mặt dày 4cm

by hoang gia

Bàn ghế giáo viên một bàn một ghế mới 100% 28%
Bàn ghế giáo viên một bàn một ghế mới 100%
Bàn ghế giáo viên một bàn một ghế mới 100%

1,399,000₫

1,950,000₫

Bàn ghế giáo viên một bàn một ghế mới 100%

by Hoàng Gia

Bàn gỗ 120x120x85cm 32%
Bàn gỗ 120x120x85cm
Bàn gỗ 120x120x85cm

1,250,000₫

1,850,000₫

Bàn gỗ 120x120x85cm

by hoang gia

500,000₫

Bàn gỗ 60x60cm

by hoang gia

Bàn gỗ 80x120x75cm 49%
Bàn gỗ 80x120x75cm
Bàn gỗ 80x120x75cm

690,000₫

1,350,000₫

Bàn gỗ 80x120x75cm

by hoang gia

Bàn gỗ 80x120x75cm nguyên thùng 34%
Bàn gỗ 80x120x75cm nguyên thùng
Bàn gỗ 80x120x75cm nguyên thùng

890,000₫

1,350,000₫

Bàn gỗ 80x120x75cm nguyên thùng

by hoang gia

Bàn gỗ New Zealand xuất khẩu 190x82cm cao 48%
Bàn gỗ New Zealand xuất khẩu 190x82cm cao
Bàn gỗ New Zealand xuất khẩu 190x82cm cao

1,749,000₫

3,335,000₫

Bàn gỗ New Zealand xuất khẩu 190x82cm cao

by hoang gia

Bàn gỗ sofa thấp 80x120x50cm, màu tùy ý 60%
Bàn gỗ sofa thấp 80x120x50cm, màu tùy ý
Bàn gỗ sofa thấp 80x120x50cm, màu tùy ý

1,190,000₫

2,950,000₫

Bàn gỗ sofa thấp 80x120x50cm, màu tùy ý

by hoang gia

Bàn gỗ sofa, gỗ thông nhập khẩu 80x120x50cm, màu tùy ý 60%
Bàn gỗ sofa, gỗ thông nhập khẩu 80x120x50cm, màu tùy ý
Bàn gỗ sofa, gỗ thông nhập khẩu 80x120x50cm, màu tùy ý
Bàn gỗ xuất khẩu 80x120cm 70%
Bàn gỗ xuất khẩu 80x120cm
Bàn gỗ xuất khẩu 80x120cm

410,000₫

1,350,000₫

Bàn gỗ xuất khẩu 80x120cm

by hoang gia

Bàn gỗ xuất khẩu mộc 1828x812x914mm cao 70%
Bàn gỗ xuất khẩu mộc 1828x812x914mm cao
Bàn gỗ xuất khẩu mộc 1828x812x914mm cao

999,000₫

3,350,000₫

Bàn gỗ xuất khẩu mộc 1828x812x914mm cao

by hoang gia

Bàn học sinh Hòa Phát mới 100% 62%
Bàn học sinh Hòa Phát mới 100%
Bàn học sinh Hòa Phát mới 100%

435,000₫

1,150,000₫

Bàn học sinh Hòa Phát mới 100%

by Hoàng Gia

Bàn trà nhỏ 50x80x55cm, 59%
Bàn trà nhỏ 50x80x55cm,
Bàn trà nhỏ 50x80x55cm,

390,000₫

950,000₫

Bàn trà nhỏ 50x80x55cm,

by hoang gia

Bàn tròn gỗ New Zealand xuất khẩu mộc 1250x812mm cao 51%
Bàn tròn gỗ New Zealand xuất khẩu mộc 1250x812mm cao
Bàn tròn gỗ New Zealand xuất khẩu mộc 1250x812mm cao
Bàn tròn gỗ New Zealand xuất khẩu mộc 1250x812mm cao 57%
Bàn tròn gỗ New Zealand xuất khẩu mộc 1250x812mm cao
Bàn tròn gỗ New Zealand xuất khẩu mộc 1250x812mm cao
Bộ Bàn ăn 4 ghế gỗ VIP xuất khẩu 120x820x762mm 55%
Bộ Bàn ăn 4 ghế gỗ VIP xuất khẩu 120x820x762mm
Bộ Bàn ăn 4 ghế gỗ VIP xuất khẩu 120x820x762mm

2,499,000₫

5,500,000₫

Bộ Bàn ăn 4 ghế gỗ VIP xuất khẩu 120x820x762mm

by hoang gia

Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm 76%
Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm
Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm

3,199,000₫

13,500,000₫

Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm

by hoang gia

Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm 76%
Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm
Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm

3,199,000₫

13,500,000₫

Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1820x800x762mm

by hoang gia

Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm 76%
Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm
Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm

3,290,000₫

13,500,000₫

Bộ Bàn ăn 6 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm

by hoang gia

Bộ Bàn ăn 8 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm 71%
Bộ Bàn ăn 8 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm
Bộ Bàn ăn 8 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm

3,890,000₫

13,500,000₫

Bộ Bàn ăn 8 ghế gỗ VIP xuất khẩu 1981x820x762mm

by hoang gia

Bộ Bàn ăn gỗ xuất khẩu mộc 1981x1068x762mm cao 43%
Bộ Bàn ăn gỗ xuất khẩu mộc 1981x1068x762mm cao
Bộ Bàn ăn gỗ xuất khẩu mộc 1981x1068x762mm cao

3,590,000₫

6,350,000₫

Bộ Bàn ăn gỗ xuất khẩu mộc 1981x1068x762mm cao

by hoang gia